О српском језику, Павле Ивић

Павле Ивић Књижевни језик као инструмент културе и продукт историје народа (из књиге Историја српске културе) Језик је основно оруђе културе сваког народа. У њему...