Зона Мркаљ, ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – УСПОСТАВЉАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Зона Мркаљ, ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – УСПОСТАВЉАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Рајна Драгићевић: „Компарација и други начини степеновања придева у настави српског језика, Kњижевност и језик LIX, 1–2, 2012, 79–87.

Рајна Драгићевић: „Компарација и други начини степеновања придева у настави српског језика, Kњижевност и језик LIX, 1–2, 2012, 79–87.