ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД
ЧЕТВРТИ РЕДОВНИ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД
ЧЕТВРТИ РЕДОВНИ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

30. септембар  2017.  

11.30-12.00   Регистрација учесника и подјела котизацијског пакета наставницима

12.00-12.15  Отварање Семинара, проф. др Ранко Поповић, предсједник Друштва др Предраг дамјановић, директор Републичког педагошког завода

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА
12.15-12.45  Врсте речи и њихове категорије у настави – функционални приступ, проф. др Весна Ломпар
12.45-13.15 Иво Андрић као историчар и његова перцепција ислама у БиХ, доц. др Драга Мастиловић
13.15-13.45  Функција комике и хумора код српских реалиста, проф. др Горан Максимовић
14,00-15,00 РУЧАК

РАД  У СЕКЦИЈАМА
15,00-16,00 и 16,00-17,00
1.    Утврђивање врста речи, проф. др Весна Ломпар
2.    О неким актуелним проблемима из правописа српског језика, доц. др Драгомир Козомара
3.    Компаративни приступ у функцији мотивације у настави књижевности, мср Нина Говедар

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем, тако да  ће сваки наставник моћи да присуствује раду двије секције.

19,00  ВЕЧЕРА

1. октобар 2017.  

9.00-9,45   Горски вијенац, проф др Мило Ломпар
9,45- 10,30  Промоција књиге проф. др Ранка Поповића Читати и бити. О књизи говоре проф. др Горан Максимовић,  проф. др Душко Певуља и аутор.

10,45–11.30 и 11,30-12,15
РАД У СЕКЦИЈАМА

1.    Проблеми у настави творбе ријечи  проф. др Зорица Никитовић
2.    Синтаксичка вјежбања у настави српског језика, доц. др Мијана Кубурић Мацура
3.    Драмски текст у настави књижевности, мр Андреја Марић

12.15 Подјела сертификата о учествовању на Семинару и затварање Семинара
12.30  Скупштина Друштва наставника српског језика и књижевности