Тања Анчић, Страдање Срба у Другом свјетском рату – методолошки приступ и могућности учења у настави књи жевности

Тања Анчић, Страдање Срба у Другом свјетском рату – методолошки приступ и могућности учења у настави књижевности

Зорица Никитовић, ПРВОУЧИТЕЉИ, ПРОСВЕТИТЕЉИ И ПРЕВОДИОЦИ СЛОВЕНСКИ И СРПСКИ – СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ И СВЕТИ САВА

Зорица Никитовић, ПРВОУЧИТЕЉИ, ПРОСВЕТИТЕЉИ И ПРЕВОДИОЦИ СЛОВЕНСКИ И СРПСКИ – СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ И СВЕТИ САВА

Зона Мркаљ, ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – УСПОСТАВЉАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Зона Мркаљ, ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – УСПОСТАВЉАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ