ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД

СЕДМИ РЕДОВНИ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Бијељина (Учитељски факултет) 14. и 15. мај 2022. године

14. мај  2022. субота  

10.00-10.30   Регистрација учесника и подјела котизацијског пакета наставницима.

10.30-10.45  Отварање Семинара: проф. др Ранко Поповић, предсједник Друштва, др Предраг Дамјановић, директор Републичког педагошког завода.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

10.45-11,30  Типолошки оквири српске диграфије, проф. др Вања Станишић (Филолошки факултет Универзитета у Београду).

 

11,30 -12.15 Проблеми с „родно осјетљивим језиком“, проф. др Виктор Савић (Филолошки факултет Универзитета у Београду и Институт за српски језик САНУ).

12.15-13,00  Историја српског језика у настави: изазови и дилеме, проф. др Александар Милановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду).

13,00‒15,00 пауза

Рад  у секцијама

15,00-16,00 и 16,00-17,00

  1. Фразеолошке јединице у настави српског језика и књижевности, др Наташа Вуловић, Институт за српски језик САНУ.
  2. Историјски преглед различитих културних оријентација у развоју ћирилице, проф. др Вања Станишић (Филолошки факултетУниверзитета у  Београду).
  3. Историја српског пјесничког језика, проф. др Александар Милановић (Филолошки факултетУниверзитета у  Београду).

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали с истим предавачем, тако да  ће сваки наставник моћи да присуствује раду двије секције.

15. мај  2022.   

9,00 – 9,45 Косовско Змијање Петра Кочића, др Душко Бабић (СКЗ Београд)

9.45 – 10,30  Његош у токовима европског романтизма, проф. др Микоња Kнежевић, (Филозофски факултет Универзитета у Косовској Митровици)

12.00  Затварање Семинара и подјела сертификата о учешћу на Семинару

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР