Контакт

Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске Булевар војводе Петра Бојовића 1а (Филолошки факултет) 78 000 Бања Лука E-mail drustvosjk@gmail.com Телефон/факс +387 51 34...

Корисне везе

Матица Српска www.maticasrpska.org.rs Библиотека Матице Српске www.bms.rs Народна и Универзитетска библиотека РС www.nub.rs Министарство просвјете и културе www.vladars.net/ministarstvo prosvjete i kulture Републички педагошки завод www.rpz-rs.org...

Списак чланова

СПИСАК ЧЛАНОВА ДРУШТВА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ РС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  –  ШКОЛА  –  МЈЕСТО Актив наставника ОШ „Милош Дујмић“ Челинац Александра Крминаш ЈУ...

О нама

ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске основано је половином 1995. године на Филозофском факултету у...