Контакт

Друштво наставника
српског језика и књижевности
Републике Српске

Булевар војводе Петра Бојовића 1а
(Филолошки факултет)
78 000 Бања Лука

E-mail
drustvosjk@gmail.com

Телефон/факс
+387 51 34 01 20