О нама

ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске основано је половином 1995. године на Филозофском факултету у Бањој Луци. Први предсједник Друштва био је проф. др Милан Драгичевић, потом проф. др Бранко Савић и проф. др Јелина Ђурковић.
Усклађивање аката Друштва наставника српског језика и књижевности РС са новим Законом о удружењима и фондацијама РС, измјена и допуна Статута, промјена адресе сједишта и лица овлаштених за заступање извршено је 4. јуна у суду у Бањој Луци. На Скупштини која је одржана на Филолошком факултету у Бањој Луци у децембру 2012. године изабрано је ново руководство Друштва, усвојен Статут и испланиране главне активности за 2013. годину. Предсједник Друштва је доц. др Зорица Никитовић, потпредсједници: проф. др Саша Кнежевић и доц. др Душко Певуља. Сједиште Друштва је на Филолошком факултету у Бањој Луци.
Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске је струковна организација чији су чланови наставници српског језика и књижевности на свим нивоима образовања – наставници који српски језик предају у разредној и предметној настави у основној школи, наставници средњих школа и универзитета, те други културни и јавни радници. Програм рада Друштва односи се прије свега на унапређење наставе српског језика, на стручно усавршавање наставника српског језика на теоријско-методолошком и методичком плану.
Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске
Булевар војводе Петра Бојовића 1а (Филолошки факултет)
78 000 Бања Лука

E-mail
drustvosjk@gmail.com

Телефон/факс
+387 51 340 120

Жиро рачун: 5551000005378812 Нова Банка ад Бања Лука
ЈИБ: 4401610150003