ПРИЈАВА

ЗА ЧЕТВРТИ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

(30. СЕПТЕМБАР И 1. ОКТОБАР 2017.)

 

 

–             Име и презиме: ________________________________________________

–             Занимање: ____________________________________________________

–             Назив школе: __________________________________________________

–             Мјесто: _______________________________________________________

–             Телефон, имејл: ________________________________________________

 

Радионице за које се опредјељујем (заокружити четири):

1.      Утврђивање врста речи, проф. др Весна Ломпар

  1.      О неким актуелним проблемима из правописа српског језика, доц. др Драгомир Козомара

    3.      Компаративни приступ у функцији мотивације у настави књижевности, мср Нина Говедар

    4.      Морфолошка, морфемска и творбена анализа ријечи  проф. др Зорица Никитовић

    5.      Синтаксичка вјежбања у настави српског језика, доц. др Мијана Кубурић Мацура

    6.     Драмски текст у настави књижевности, мр Андреја Марић