Рајна Драгићевић: „Компарација и други начини степеновања придева у настави српског језика, Kњижевност и језик LIX, 1–2, 2012, 79–87.

Рајна Драгићевић: „Компарација и други начини степеновања придева у настави српског језика, Kњижевност и језик LIX, 1–2, 2012, 79–87.